Project 2019: Franse Renaissance

Het nieuwe project van Key2Singing heeft als onderwerp de vocale muziek uit de bloeitijd van de Franse renaissance, met speciale aandacht voor het begin van de roerige Franse reformatie (16e eeuw). Centraal staat hierbij de prachtige poëzie van Clément Marot. We maken in het project een uitstapje naar de Nederlandse componist Sweelinck, die begin 17e eeuw de psalmberijmingen van Marot op muziek zette.
Clément Marot (1496–1544) was Frans hofdichter die vooral bekend is vanwege zijn elegante wereldlijke poëzie (élégant badinage): chansons, brieven, puntdichten, en zijn psalmberijmingen. Minder bekend zijn echter de composities op deze poëzie uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het gaat hierbij vooral om ensemblemuziek. Deze muziek is van hoge kwaliteit en verrassend mooi, maar wordt zelden uitgevoerd.
Voor meer informatie over Clément Marot klik hier

Daarnaast voeren we in koorbezetting psalmzettingen van J.P. Sweelinck (1561 – 1621) uit, die voortbordurend op de madrigaalstijl van de Renaissance een geheel eigen stijl ontwikkelde.
Op het programma komen naast koorwerken van Sweelinck (o.a. psalm 6) chansons van: Claudin de Sermisy, Clément Janequin, Pevernage, psalmzettingen van Paschal de l’Estocart, Abel, Janequin, Goudimel, Lejeune, Louys, Pevernage. Ook zullen gebeden op tekst van Marot door Clemens non Papa worden ingestudeerd. Het geheel wordt afgewisseld met enkele solostukken met luit, onder andere van Le Roy en Morlaye.

We werken met wisselende vocale bezettingen, al of niet met begeleiding van luit en viola da gamba. Dit houdt de voorstelling levendig en afwisselend. Professionele instrumentalisten begeleiden de zangers.

Uitvoering van genoemde werken vereist grote inzet en een hoog niveau van de deelnemers, zowel qua partijvastheid als qua intonatie.

Uitvoeringen vonden plaats in juni, juli en september 2019.

  1. Hofjesconcerten te Leiden, 10 juni
  2. Activite Rietveld te Alphen ad Rijn, 30 juni 14:30 uur
  3. Topaz Haagwijk te Leiden, 13 juli 15:00 uur
  4. Waalse Kerk, Noordeinde 25 Den Haag, 21 september 16:15 uur
  5. Waalse Kerk, Breestraat 60 Leiden, 28 september 20:15 uur
  6. Waalse Kerk, Walenpleintje 159 Amsterdam, 29 september 16:00 uur

Bestuur van Key2Singing en Projectleider Margot Kalse

Massacre of Vassy 1562
Bloedbad van Wassy-sur-Blaise 1562