Project 2017: Hartstocht, Hemel en Hel

In 2017 is de viering van het 450-ste geboortejaar van Claudio Monteverdi. In het huidige project ligt onze focus daarom op de madrigalen en motetten van Claudio Monteverdi (1567 - 1643) maar ook op die van zijn tijdgenoot Carlo Gesualdo (1566 – 1613). Hierbij onderzoeken we de overeenkomsten, de verschillen en de wederzijdse beïnvloeding van deze componisten en laten we middelbare scholieren hierop hun visie geven in de vorm van beeldende-kunstuitingen.

Omdat Claudio Monteverdi in 2017 450 jaar geleden geboren werd, willen wij de briljante vocale muziek van deze vernieuwende componist laten bestuderen, uitvoeren, en in beeld laten uitdrukken. Dit in contrast met de grilligere, hypermoderne muziek van een bijzondere tijd- en stijlgenoot: Carlo Gesualdo. Beiden schrijven in een stijl waarin de woorden op een expressieve manier worden uitgedrukt; toch doen beiden dit op een heel verschillende manier.
De uitvoeringen van ons project kenmerken zich door het gebruik van de ruimte met verschillende opstellingen van de zangers. Een wisselende vocale en instrumentale bezetting houdt de voorstelling levendig en vloeiend. De achtergrond past zich aan bij de stemming van het uit te voeren werk. We gaan het muzikale deel van het project doen met (ver)gevorderde amateur(koor)zangers van 20 tot 65 jaar met podiumervaring.
Professionele instrumentalisten (klavecimbel of barokharp, barokcello, chitarrone) worden ingehuurd voor de begeleiding van de zangers hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van de uitvoering.
In een samenwerkingsverband met een visual artist en middelbare scholieren gaan we de muzikale composities voorzien van artistieke beeltenissen, zoals schilder- en tekenwerk. Deze worden deels gebruikt als achtergrond bij de muzikale presentatie. Daarnaast zullen de uitvoeringslocaties zelf ook ingericht gaan worden als expositieruimte voor de werken die gecreëerd zijn door de jongeren.
We beogen op deze wijze jongeren actief te betrekken in de totstandkoming van het projectresultaat: de stijlperiode van de vroege 17e eeuw te ontdekken en te interpreteren naar hedendaagse cultuur.
Enkele uitvoeringen zullen plaatsvinden in verzorgingstehuizen voor ouderen. Hiermee willen wij het resultaat van ons project ook brengen naar deze ouderen die zelf niet meer de deur uit kunnen om van muziek en beeldende kunst te genieten.

Vergevorderde amateurs gaan madrigalen (meerstemmige wereldlijke werken) en motetten (meerstemmige geestelijke werken) bestuderen en uitvoeren van Monteverdi naast die van Gesualdo.

Kijk en luister hier naar achtergrondinformatie inzake de keuze van ons project en voor een impressie van het repetitieproces!

Wij verzoeken u een moment geduld voor het laden van de video.

Twee tijdgenoten, ook stijlgenoten van hun tijd, waarin Monteverdi in en naast zijn polyfone madrigalen de monodie verder ontwikkelt, de ‘seconda pratica’, voor solo stemmen met basso continuo, waarin de woorden belangrijker worden geacht dan de muziek en de muziek dus vooral dient om de woorden zo expressief en duidelijk mogelijk tot uiting te brengen, bijvoorbeeld door het gebruik van dissonanten en chromatiek. Naast de strenge, rechtschapen Monteverdi de meer onbesuisde Gesualdo, een prins, niet gebonden aan hof of kerk, die polyfone madrigalen schrijft waarin hij nadruk legt op de expressiviteit in de compositie d.m.v. ver doorgevoerde chromatiek, schrille dissonanten en plotselinge akkoordwisselingen, die een schrikeffect teweeg kunnen brengen bij de luisteraar.

De thematiek wordt door hedendaagse middelbare scholieren geïnterpreteerd en artistiek vorm gegeven in beeldende kunst, die getoond zal gaan worden als dynamisch onderdeel van de voorstelling, maar ook in de vorm van exposities.

De werelden van 17e-eeuwse zang en 21e-eeuwse beeldende kunst ontmoeten elkaar, versterken elkaars motivaties vanuit het gemeenschappelijk concept van de stijlperiode van de vroege 17e eeuw, maar ieder in respect voor elkaars interpretaties van verleden en heden, hoe zang de stijl van toen repliceert en hoe beeldende kunst haar hedendaagse visie erop los laat.

Het project staat onder leiding van Margot Kalse.

Het uitvoeren van de muziek van Monteverdi èn Gesualdo is een ware uitdaging voor amateurzangers in verschillende opzichten. Zij krijgen de gelegenheid om een solistische rol te vervullen binnen een ensemble bezetting, maar ook om in koorsamenstelling de madrigalen resp. motetten te presenteren. Zij krijgen hierbij instructies op vocaal gebied maar ook voor begrip en beleving (expressie) van de muziek zelf.

Een uitdagend en mooi project van Key2Singing, waar we nieuwe grenzen opzoeken met amateur-zangers en zangeressen en bij willen dragen aan culturele en sociale binding door jongeren actief te laten participeren en te laten exposeren.

Geplande activiteiten

- januari - juni 2017, repetities
- 26 - 28 mei 2017 workshop Elsloo (NL-Fr), Publicatie website Elsloo
- 4 én 5 juni 2017 in de Pieterskerk in Leiden (Hofjesconcerten), klik hier voor meer informatie over de Leidse Hofjesconcerten 2017.
- juni 2017 verzorgingshuizen Leiden, Rijswijk
- 16 september 2017 Diligentia Den Haag
- 23 september 2017 Stadsgehoorzaal/Aalmarktzaal Leiden, lees hier de recensie in het Leidsch Dagblad