Project Venezia
Project Venezia

Project Venezia

De ontwikkeling van het madrigaal en de meerkorigheid in La Serenissima


Welkom op onze project pagina,

Key2Singing start in 2022 een nieuw project Venezia met prachtige 16e eeuwse muziek uit Venetië! Onder leiding van Margot Kalse zullen wij ons verdiepen in madrigalen en meerkorige werken van Adriaan Willaert, Cypriano de Rore, Andrea Gabrieli en Giovanni Gabrieli. Je krijgt de gelegenheid om meerkorige werken te zingen en, voor wie dat wil en kan, een partij alleen te zingen daarin. Ook ensembles zullen soms solo bezet worden. Deze muziek is meestal a capella. Sommige werken met meer dan twee koren zullen worden uitgevoerd met een koor gespeeld door professionele koperblazers.

In de 16e eeuw kwamen de beste kunstenaars samen in Venetië. De grondslag voor de befaamde Venetiaanse school werd gelegd. Deze school heeft een grote invloed gehad op de vroegebarokmuziek in heel Europa. De schitterende, rijk geschakeerde en verrassende muziek uit die tijd wordt in dit project diepgravend bestudeerd. Verderop in deze brief vind je links naar muziekvoorbeelden en wordt een toelichting op de muziek gegeven.

Wij zoeken (ver)gevorderde amateurzangers
Wij zoeken (ver)gevorderde amateurzangers die graag in deze polyfone muziek willen duiken. De muziek studeer je zelfstandig in. Soms zijn partijen enkel bezet en uiteraard zal er tijdens het project veel aandacht zijn om je hierin te begeleiden. Daarnaast zal, zoals gebruikelijk bij projecten van Key2Singing, veel aandacht worden besteed aan samenklank, voordracht en uitspraak. Wij werken samen aan een fijne sfeer in de deelnemersgroep.

Hier het inschrijfformulier dat je kunt terugzenden aan .
In mei houden wij audities, vervolgens op zaterdagmiddag en -avond 2 juli een kennismakings- en inzeeprepetitie.
Vervolgens beginnen de reguliere repetities op zondagavond na de zomervakantie, met op 28 augustus een middag- plus avondrepetitie.
De twee hoofd-uitvoeringen zijn in februari 2023, enkele kleinere concerten in woonzorgcentra vinden daaromheen plaats.. Het repetitieweekend plannen we van 13-15 januari 2023, dit zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in Buitengoed Fredeshiem in De Bult bij Steenwijk.

Praktische zaken
● We houden een uitgebreide kennismaking- en inzeeprepetities op 2 juli 2022
● De reguliere repetities zijn op zondagavond tussen 19.30u en 22.15u in Leiden; aanvang 28 augustus 2022
● Deelname aan het repetitieweekend van vrijdag 13 januari ochtend tot en met zondag 15 januari 17 uur in Buitengoed Fredeshiem is essentieel; door het samenzijn en samen zingen groeit niet alleen het niveau van muziek maken, maar ook de groepsgeest.
● De uitvoeringen zijn in februari 2023 in de regio Leiden. Wij hopen ook nog 2 of 3 try-outs te kunnen geven.
● Na inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een auditie. Deze zal in principe op een zondagavond in mei plaatsvinden. Het auditiemateriaal, bestaand uit onderdelen van het Venezia programma, wordt per mail toegezonden. De auditie wordt
in koor- en ensemble bezetting gehouden, met een stem per partij.
● Deelname aan het project kost € 295,00. Voor studenten en jongeren tot 25 jaar geldt een gereduceerd tarief van € 150,00. Na toelating tot het project ontvang je een factuur.
● Het project zal doorgaan bij een voldoende bezetting en de realisatie van de benodigde subsidies en donaties.
● Voor meer informatie over Key2Singing ga naar www.key2singing.nl
● Voor meer informatie over Margot Kalse ga naar www.MargotKalse.nl

Hier wat links naar muziek van de componisten Willaert, De Rore, Gabrieli en Gabrieli.
● Van Adriaan Willaert: “Vecchie Letrose
● Van Cypriano de Rore: “O Sonno
● Van Andrea de Cannaregio Gabrieli “Sancta et immaculata” uit Sacrae Cantiones
● Van Giovanni Gabrieli “O Magnum mysterium” (1587) met koperblazers

Meer informatie over dit mooie project, download het info-document.