Gegevens K2S m.b.t. ANBI-status van Key2Singing

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst verplicht gesteld dat van elke ANBI een aantal gegevens op een website worden gepubliceerd ter openbare kennisname. Deze informatie is hieronder opgenomen en aangevuld met nog enkele andere formele gegevens.
 1. Naam: Stichting Key2Singing
 2. Opgericht: 28-05-2010
 3. Vestigingsplaats: Leiden
 4. Fiscaal nummer: 8225 78 049
 5. Kamer van Koophandel inschrijvingsnummmer: 5015 1207
 6. Contactgegevens:
  Postadres: Frederik Hendriklaan 67 1e, 2582 BT Den Haag
  E-mailadres: key2singing@gmail.com
  Telefoon: 06 - 5430 0388
 7. IBAN: NL90 INGB 000 530 7889 t.n.v Stichting Key2Singing te Leiden
 8. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Dominic Doyle, Noordwijk
  Secretaris: André Bruggeling, Den Haag
  Penningmeester: Ben P. Weber, Leidschendam
 9. Beleidsplan Beleidsplan Key2Singing 2011-2015
 10. Beloningsbeleid
  Voor bestuurlijke activiteiten ontvangen onze bestuursleden uitsluitend vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor bijzondere activiteiten in het kader van projecten kan een vrijwilligersvergoeding worden toegekend.
 11. Doelstelling
  Het ondersteunen van een algemeen belang door het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het initiëren, organiseren en ondersteunen van met de kunst van het zingen verband houdende producties en projecten, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, op de terreinen van:
  • educatie (cursussen, workshops, masterclasses)
  • performance (uitvoering en concerten)
  • onderzoek (op het gebied van de stem of muziek)
  • uitgeven (van compact disks of muziekuitgaven)
  • het binnen wettelijke kaders verrichten van alle handelingen en combinaties van het vorenstaande die in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en voorts al hetgeen verricht wordt in het algemeen belang.
 12. Verslag uitgeoefende activiteiten
  • In het jaar 2010 zijn wij gestart met het barokoperaproject Dido&Aenas Leiden 2010, met reprises in het voorjaar van 2011.
  • In februari 2011 organiseerden wij het Wanderer & Vagabondconcert voor solozang met pianobegeleiding in Leiden.
  • Gedurende 2012 en een deel van 2013 liep ons project Gregoriaans en Moderne Devotie. Dit resulteerde in een driedaagse masterclass, twee eendaagse workshops, vijf professionele concerten waarvan vier voorafgegaan door laagdrempelige workshops van één dagdeel. In het kader van dit project werd een gelijknamig boek uitgegeven met facsimilés van oude handschriften van liederen en gezangen uit de periode van de Moderne Devotie en een CD waarop deze liederen en gezangen ten gehore worden gebracht. Het boek diende tevens als studiemateriaal bij de masterclass en de workshops.
  • In de periode 2013-2014 opera Semele van G.F. Händel. Volledig ge-ensceneerd, geregisseerd en medewerig van dansschool B2C uit Leiden. Uitverkochte uitvoeringen in Wassenaar De Warenar en Leiden in Leidsche Schouwburg.
  • In de periode 2015-2016 een geïntegreerde theater voorstelling van geestelijke werken en opera van Domenico Scarlatti in het project "Op Reis met Scarlatti". Internationale optredens verzorgd in Italië (Gerona en Rome), in Portugal (Vila Viçosa en Penella), lokale optredens in Wassenaar De Warenar en Leiden in Leidsche Schouwburg. Op uitnodiging hebben we een uitvoering verzorgd op Oude Muziekfestival in Hoorn. De muzikale prestaties zijn vastelegd op de CD "Op Reis met Scarlatti en hier verkrijgbaar!
 13. Financiële verantwoording