Scarlatti Onderzoek

De Stichting Key2Singing is er trots op toegang te hebben gekregen tot het handschrift van een (zeer) onbekend vocaal kerkelijk werk van Domenico Scarlatti, dat hij geschreven zou hebben in zijn Portugese periode.
De stichting heeft zich tot doel gesteld om binnen de opzet van het Domenico Scarlatti project dit werk te onderzoeken op;
- Volledigheid,
- Kwaliteit,
- Reproduceerbaarheid en
- Uitvoerbaarheid.
Een eerste kennismaking met het handschrift heeft ons, de stichting, enthousiast gemaakt. De eerste fase van het onderzoek om de volledigheid en kwaliteit vast te stellen is bijna afgerond. Betere kopieën van het handschrift zullen we uit Portugal moeten laten komen. Na bestudering hiervan zullen we in staat zijn om meer informatie te verstrekken.
Hiernaast hebben wij de beschikking over een handschrift van een stuk dat wel bekend is. Wij gaan het handschrift vergelijken met de reeds uitgevoerde versie.
Daarnaast nemen we een aantal vocale werken van Domenico Scarlatti in studie, waarvan bekend is dat zij slechts spaarzaam zijn uitgevoerd, met het doel deze werken de aandacht te geven die ze verdienen en daarmee de componist Domenico Scarlatti, naast de vermaardheid om zijn klavecimbel werken, ook te laten erkennen als componist van kerkelijke en wereldlijke vocale muziek.