Wie zijn wij?

Stichting Key2Singing is opgericht in mei 2010 met als doel het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin van het woord.
Op het gebied van de zangkunst willen we grotere projecten organiseren. Daarbij streven wij naar samenwerking tussen professionals en amateurs.
Het educatieve aspect speelt hierin een belangrijke rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in workshops en masterclasses. De Stichting doet ook onderzoek; bijvoorbeeld op het gebied van de stem of naar muziek ten behoeve van onze projecten. Daarnaast willen we cd's en (blad)muziek uitgeven. Dit alles zonder winstoogmerk.
Voorzitter: Dominic Doyle
Secretaris: André Bruggeling
Penningmeester: Ben Weber
Artistiek Leider: Margot Kalse (website: Margot Kalse Vocaal)
Met ingang van september 2010 heeft de Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen.
Zie voor meer informatie de pagina ANBI-status.