We zijn even op vakantie
We zijn even op vakantie

We zijn even op vakantie

Gisteren, 5 juli, hebben we de laatste repetitie gehouden, buiten in de de tuin van Claudia, zodoende met voldoende afstand. Het was enigszins winderig, maar doordat de tuin goed beschut lag, hebben we nog even heerlijk gezongen, maar ook weer stapjes gezet in de regie. Hierbij nog een leuk plaatje waar wij als koor en hoofdrollen aan werken voor de uitvoeringen in juni 2021.

Lemniscaat
Lemniscaat (de liggende acht met verplichte looprichting)

We hebben gedurende deze corona-periode veel ge-zoomed en tijdens deze sessies de aandacht gelegd op teksten, uitspraken, maar ook is niet onopgemerkt gebleken dat er ook focus is geweest op het zelfstandig je partij beheersen. Nu we weer samen mogen zingen zien we daar voordelen van, maar ook dat 1,5m zingen in een koor je zelfstandigheid nog verder onderstreept. In deze laatste repetitie voor het zomer-reces hebben we de slotkoren doorgenomen. Ook hier een inspirerend venster op artistiek leider Margot en een deel van het koor.

Concentratie en zingen in het groen.

Begin september gaan we verder, vol goede moed en wensen allen een fijne vakantie, maar ook neem jezelf en anderen in acht en blijf gezond.