Key2Singing
Privacy (AVG)

Privacy (AVG)

Status: Definitief – Versie: 1.0 – Datum: 27-05-2018
Gericht aan onze projectlid/vrijwilliger/contractant

Stichting Key2Singing legt gegevens van u vast zoals naam, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om met u te kunnen communiceren en voor de uitvoering van uw activiteiten in relatie tot ons. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. K2S verstrekt deze gegevens niet aan andere partijen. Indien u zich hebt ingeschreven als projectlid is het echter wel gebruikelijk dat uw e-mailadres en telefoonnummer aan alle projectleden worden verstrekt.

Inzage en wijziging van de gegevens die over u zijn vastgelegd als project lid/vrijwilliger/contractant kunt u te allen tijde opvragen en laten wijzigen bij/door de secretaris van de Stichting (). Na afloop van een project worden uw inschrijfgegevens vernietigd. Echter bewaren wij wel uw e-mailadres in ons mailingsysteem plus een indicatie omtrent het soort relatie dat wij met u hebben (gehad). Uw emailadres wordt uitsluitend bewaard om informatie te kunnen sturen die onze Stichting betreffen zoals aankondigingen en nieuwsbrieven inzake activiteiten van de Stichting, en/of om contact met u op te kunnen nemen indien wij graag opnieuw van uw diensten gebruik willen maken (contractanten en vrijwilligers).

Indien u na beëindiging van een project uit ons mailingsysteem verwijderd wilt worden, stuurt u dan een separaat bericht met als onderwerp ‘Uitschrijven mailing bestand’. U ontvangt daarna geen berichten meer over de activiteiten die de Stichting organiseert.

Key2Singing is actief op sociale media. We plaatsen berichten en foto’s en muziekfragmenten op onze website, Facebook, Instagram, etc. Als Stichting beogen wij dat deze publicaties voldoen aan wettelijke bepalingen inzake de afgebeelde personen en voldoende van kwaliteit zijn inzake geluid en regie. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s of video-fragmenten, neem dan contact op met de secretaris van Stichting Key2Singing voor verder overleg/afstemming.

Key2Singing zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.