Key2Singing
ANBI

ANBI

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst verplicht gesteld dat van elke ANBI een aantal gegevens op een website worden gepubliceerd ter openbare kennisname. Deze informatie is hieronder opgenomen en aangevuld met nog enkele andere formele gegevens.

 1. Naam: Stichting Key2Singing
 2. Opgericht: 28-05-2010
 3. Vestigingsplaats: Leiden
 4. Fiscaal nummer: 8225 78 049
 5. Kamer van Koophandel inschrijvingsnummmer: 5015 1207
 6. Contactgegevens: 
  Postadres: Cobetstraat 26, 2313 KC, Leiden
  E-mailadres: Mail Key2Singing 
  Telefoon:
 7. IBAN:  t.n.v Stichting Key2Singing te Leiden
 8. Bestuurssamenstelling: 
  Voorzitter: Ton Hol, Leiden 
  Secretaris: Ernestine Smulders, Leiden 
  Penningmeester: Ben P. Weber, Leidschendam
 9. Beleidsplan Beleidsplan Key2Singing 2021-2025
 10. Beloningsbeleid 
  Voor bestuurlijke activiteiten ontvangen onze bestuursleden uitsluitend vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor bijzondere activiteiten in het kader van projecten kan een vrijwilligersvergoeding worden toegekend.
 11. Doelstelling
  Het ondersteunen van een algemeen belang door het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het initiëren, organiseren en ondersteunen van met de kunst van het zingen verband houdende producties en projecten, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, op de terreinen van:
  • educatie (cursussen, workshops, masterclasses)
  • performance (uitvoering en concerten)
  • onderzoek (op het gebied van de stem of muziek)
  • uitgeven (van compact disks of muziekuitgaven)
  • het binnen wettelijke kaders verrichten van alle handelingen en combinaties van het vorenstaande die in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en voorts al hetgeen verricht wordt in het algemeen belang.
 12. Verslag uitgeoefende activiteiten (zie ook Archief )
  • In het jaar 2010 zijn wij gestart met het barokoperaproject Dido&Aenas Leiden 2010, met reprises in het voorjaar van 2011.
  • In februari 2011 organiseerden wij het Wanderer & Vagabondconcert voor solozang met pianobegeleiding in Leiden.
  • Gedurende 2012 en een deel van 2013 liep ons project Gregoriaans en Moderne Devotie. Dit resulteerde in een driedaagse masterclass, twee eendaagse workshops, vijf professionele concerten waarvan vier voorafgegaan door laagdrempelige workshops van één dagdeel. In het kader van dit project werd een gelijknamig boek uitgegeven met facsimilés van oude handschriften van liederen en gezangen uit de periode van de Moderne Devotie en een CD waarop deze liederen en gezangen ten gehore worden gebracht. Het boek diende tevens als studiemateriaal bij de masterclass en de workshops.
  • In de periode 2013-2014 opera Semele van G.F. Händel. Volledig ge-ensceneerd, geregisseerd en medewerig van dansschool B2C uit Leiden. Uitverkochte uitvoeringen in Wassenaar De Warenar en Leiden in Leidsche Schouwburg.
  • In de periode 2015-2016 een geïntegreerde theater voorstelling van geestelijke werken en opera van Domenico Scarlatti in het project “Op Reis met Scarlatti”. Internationale optredens verzorgd in Italië (Gerona en Rome), in Portugal (Vila Viçosa en Penella), lokale optredens in Wassenaar De Warenar en Leiden in Leidsche Schouwburg. Op uitnodiging hebben we een uitvoering verzorgd op Oude Muziekfestival in Hoorn. De muzikale prestaties zijn vastgelegd op de CD “Op Reis met Scarlatti en hier verkrijgbaar!
  • In 2017 was de viering van het 450-ste geboortejaar van Claudio Monteverdi. In dit project lag onze focus op de madrigalen, motetten en het operastuk L’Arianna van Claudio Monteverdi (1567 – 1643) maar ook op die van zijn tijdgenoot Carlo Gesualdo (1566 – 1613). Hierbij onderzochten we de overeenkomsten, de verschillen en de wederzijdse beïnvloeding van deze componisten. Met leerlingen uit examenklassen van het middelbaar onderwijs hebben we samengewerkt om hun visie te geven in de vorm van beeldende-kunstuitingen die geïntegreerd zijn in onze voorstelling, maar ook bij de theater voorstellingen zijn tentoongesteld. Uitvoeringen verzorgd in theater Diligentia in Den Haag en Stadsschouwburg te Leiden
  • Tudor, Tunes and Teares in 2018, liefdesverdriet, melancholie en goddelijke troost geschreven en gecomponeerd door o.a. Henry Purcell, William Byrd, John Dowland. Werken van eindexamen kandidaten beeldende vorming als expositie bij de uitvoeringen in Zoeterwoude-Rijndijk en Voorburg. Concertante uitvoeringen verzorgd door ensembles solisten en koor.
  • Du fons de ma pensée (projecttitel: Franse Renaissance en de Reformatie), waar we op gedichten van Clement Marot de roerige reformatische periode van de 16e en 17e eeuw in gecomponeerde illustraties hebben uitgevoerd op toepasselijke locaties in Waalse kerken in Den Haag, Leiden en Amsterdam.
 13. Activiteiten overzicht
 14. Financiële verantwoording