Key2Singing
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting Key2Singing is opgericht in mei 2010 met als doel het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin van het woord.
Op het gebied van de zangkunst willen we grotere projecten organiseren. Daarbij streven wij naar samenwerking tussen professionals en amateurs.
Het educatieve aspect speelt hierin een belangrijke rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in workshops en masterclasses. De Stichting doet ook onderzoek; bijvoorbeeld op het gebied van de stem of naar muziek ten behoeve van onze projecten. Daarnaast willen we cd’s en (blad)muziek uitgeven. Dit alles zonder winstoogmerk.

Voorzitter: Ton Hol
Secretaris: André Bruggeling
Penningmeester: Ben Weber
Artistiek Leider: Margot Kalse

Met ingang van september 2010 heeft de Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen.

Comité van aanbeveling

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden 
Hernán Schvartzman, muzikaal leider van Opera2Day
Frits van Oostrom, hoogleraar Middeleeuwse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen