Key2Singing
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting Key2Singing

Opgericht in mei 2010 met als doel het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst mogelijke zin van het woord.

Key2Singing een stichting voor grote en kleine vocaal-muzikale projecten.
Een project wordt opgezet rond een opera of een gekozen thema uit een bepaalde klassieke muziekperiode, met het doel deze authentiek tot uitvoering te brengen. We nodigen daartoe per project gevorderde amateurzangers uit, die alle rollen van de vocale muziek zullen gaan vertolken: in het koor, in een ensemble, solistisch. Daartoe krijgen ze begeleiding van artistiek leider en dirigent Margot Kalse voor voorbereiding en uitvoering. Ze worden instrumentaal ondersteund door professionele musici in de continuo, het ensemble of orkest, waar van toepassing op authentieke instrumenten.

De uitvoeringen worden theatraal vormgeven, vaak met een regisseur. Afhankelijk van het gekozen thema wordt in de uitvoering van de zangers gevraagd om afwisselend in ensembles, solistisch en als koor op te treden en te “acteren”.

De projecten kenmerken zich door een gedegen periode van voorbereiding, steevast gecombineerd met een studie-weekend op een mooie locatie. De uitvoeringslocaties worden zorgvuldig uitgezocht, passend bij het thema en de muziek. Naast de hoofduitvoeringen treden we ook op in huizen waarvan de bewoners minder of geen gelegenheid hebben om naar live klassieke muziek te luisteren. Dit zijn waardevolle en dankbare uitvoeringen.

Het educatieve aspect speelt een belangrijke rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in workshops en masterclasses. De Stichting doet ook onderzoek; bijvoorbeeld op het gebied van de stem of naar muziek ten behoeve van onze projecten. Daarnaast willen we cd’s en (blad)muziek uitgeven. Dit alles zonder winstoogmerk.

Wij streven naar mooie klassieke muziek, oud tot modern klassiek, passend in het uitvoerend vermogen van onze zangers en passend in de theatrale mogelijkheden voor onze deelnemers.

Voorzitter: Ton Hol
Secretaris: Ernestine Smulders
Penningmeester: Ben Weber
Artistiek Leider: Margot Kalse

Met ingang van september 2010 heeft de Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen.

Comité van aanbeveling

Hernán Schvartzman, muzikaal leider van Opera2Day
Frits van Oostrom, hoogleraar Middeleeuwse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen