Key2Singing vraagt uw steun voor haar project Kerst Rondom Schütz 
Key2Singing vraagt uw steun voor haar project Kerst Rondom Schütz 

Key2Singing vraagt uw steun voor haar project Kerst Rondom Schütz 

Stichting Key2Singing organiseert al jaren opera’s en andere zangevenementen met amateurzangers onder de professionele en bezielende leiding van Margot Kalse. Deze projecten kunnen altijd op warme belangstelling rekenen. Momenteel werkt Margot met een twintigtal enthousiaste zangers aan een programma met muziek uit de vroege Duitse Barok. Het concertprogramma volgt het kerstverhaal: vanaf de aankondiging van de engel aan Maria (Deutsches Magnificat van Schütz) en het bezoek van Maria aan Elisabeth (Johann Eccards Übers Gebirg Maria geht) tot en met de aanbidding door de wijzen en Herodes, die het kind wil vinden en doden. Kern van het programma is Schützs Historia der Geburt Jesu Christi. Prachtige werken van Schein en Hammerschmidt completeren het geheel. Ondersteund door musici met een authentiek instrumentarium wil het Key2Singing projectkoor deze prachtige en ontroerende composities tegen de kerst ten gehore brengen.

Er is echter een probleem. Jaren achtereen werden de uitvoeringen financieel mogelijk gemaakt door zowel een bijdrage van de deelnemers als door subsidies van verschillende fondsen. Een aantal fondsen legt echter sinds kort bij hun subsidieverlening een zwaarder accent op de sociale impact van de projecten. Eenvoudig gezegd is het van belang dat de kunstuitingen zich richten op groepen in de samenleving die minder vanzelfsprekend met de kunsten in aanraking komen of kunnen komen. Natuurlijk zien wij het belang van een dergelijk beleid. Voor het huidige project van Key2Singing pakt het echter wat minder goed uit. En hoewel door enkele fondsen gelukkig toch nog subsidie is toegezegd, is dit helaas niet voldoende om straks het programma Kerst rondom Schütz op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Met name de toch wel heel belangrijke muzikale ondersteuning komt nu in het gedrang, zelfs nu de professionele musici genoegen nemen met een zeer bescheiden honorarium.
Daarom doen we een beroep op u. Het zou fantastisch zijn als u het project financieel zou willen ondersteunen. Elke donatie is welkom. We streven ernaar een bedrag van € 2000 op te halen om de muziek van Schütz met het complete ensemble zoals hij het voorschrijft, te laten schitteren.
Bij donaties vanaf € 70 bieden wij u graag een vrijkaartje aan voor een van onze concerten,  bijvoorbeeld in het Rijksmuseum van Oudheden op 9 december. Bij donaties vanaf €100 euro krijgt u 2 vrijkaartjes. U kunt natuurlijk ook voor het concert in Gouda kiezen.

Met vriendelijk groet, Bestuur van Key2Singing,

Uitvoeringen:
9 december 2023, 20.15 uur, Rijksmuseum Voor Oudheden te Leiden
16 december 2023, 20.15 uur, Agnietenkapel te Gouda

Wilt u ons steunen? Maak dan uw donatie over naar: IBAN NL90 INGB 000 530 7889 ten name van Stichting Key2Singing te Leiden

Mocht u gebruik willen maken van vrijkaartjes bij uw donatie, stuurt u dan een mail aan waarin u vermeldt welk concert u wilt bijwonen, met daarbij de  tenaamstelling van uw bankrekening.

Kaartverkoop vanaf 15 oktober