Kerst Rondom Schütz
Kerst Rondom Schütz

Kerst Rondom Schütz

Uitvoering 9 december Leiden

Uitvoering 16 december Gouda

Op  9 december (in Leiden)  en op 16 december (in Gouda)  zal Key2Singing  een schitterend Kerstconcert geven. Margot Kalse leidt een klein ensemble van zangers en spelers op authentieke instrumenten in een concert met Duitstalige composities uit de zestiende en zeventiende eeuw die het verhaal van Advent en Kerst vertellen, o.a. Heinrich Schütz’ Historia der Geburt Jesu Christi. U wordt uitgenodigd om u mee te laten voeren in de Kerstsfeer met muziek uit de vroege Duitse Barok van de meest bekende en invloedrijke voorgangers van Johann Sebastian Bach. 

Het programma volgt het Kerstverhaal van Maria-Boodschap (Deutsches Magnificat van Schütz) en Maria-Visitatie (Johann Eccards Übers Gebirg Maria geht) tot de aanbidding der Wijzen en de reactie van Herodes op de geboorte van Jesus. Middelpunt is het klein oratorium van Schütz: Historia der Geburt Jesu Christi. Prachtige werken van Johann Schein en Andreas Hammerschmidt completeren het geheel. Het programma maakt de transitie van oud naar nieuw in de Lutherse kerkmuziek van de tijd van Schütz duidelijk: van liturgie in het Latijn met solide Duitse koralen naar werken met Duitse liturgische teksten en een opera-achtige Italiaanse stijl – een ontwikkeling, die zijn hoogtepunt vond in het werk van de bewonderaar van Schütz, J.S. Bach. Schütz wordt daarom niet alleen als de vader van de Duitse muziek gezien, maar hij geldt dankzij zijn meesterlijke zettingen van Duitse liturgische teksten als de grondlegger van het Duits als ‘Musiksprache’.

Concerten op:

9 December 2023, 20.15 h, Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg 28 in Leiden

16 December 2023, 20.15 h, Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda.

English Section

Press release

Saturday, 9 December sees the performance in the Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of an amazing Christmas concert. Margot Kalse will direct a small ensemble of singers and players of authentic instruments in a presentation of rarely heard German-language compositions of the 16th and 17th centuries, that tell the Christmas story from Advent onwards, to include Heinrich Schütz’s Historia der Geburt Jesu Christi. You are invited to join in the Christmas spirit with German Baroque music by the best known and most influential predecessors of Johann Sebastian Bach. On 16 December this concert will be given in Gouda as well.

The program traces the Bible story of Christmas from the Annunciation (the Deutsches Magnificat of Schütz) and the Visitation (Johann Eccard’s Übers Gebirg Maria geht) through to the Adoration of the Magi and Herod’s reaction to the birth of Jesus. At its core is Schütz’s little oratorio: Historia der Geburt Jesu Christi. Marvelous works by Johann Schein and Andreas Hammerschmidt complete the evening. The concert also shows the transition from old to new in Lutheran church music during Schütz’s lifetime.  A Latin liturgy in Venetian style with solid German chorales gave way to German liturgical texts and a modern operatic Italianate style – a development, which reached its high point with Schütz’s fervent admirer, J.S. Bach. Schütz is thus not only seen as the Father of German music, but thanks to his masterful settings of German liturgical texts as the founding father of German as a ‘Musiksprache’.

Join us in concerts on:

9 December 2023, 20.15 h, Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg 28 in Leiden

16 December 2023, 20.15 h, Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda.